เวสาตรี http://simplythebest.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=21-09-2009&group=4&gblog=110 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=21-09-2009&group=4&gblog=110 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Federer clinches Davis Cup victory for Switzerland]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=21-09-2009&group=4&gblog=110 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=21-09-2009&group=4&gblog=110 Mon, 21 Sep 2009 8:59:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=19-09-2009&group=4&gblog=109 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=19-09-2009&group=4&gblog=109 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Federer gives Swiss lead 2-0 in Italy.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=19-09-2009&group=4&gblog=109 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=19-09-2009&group=4&gblog=109 Sat, 19 Sep 2009 10:59:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=17-09-2009&group=4&gblog=108 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=17-09-2009&group=4&gblog=108 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger will play Davis Cup for Swiss.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=17-09-2009&group=4&gblog=108 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=17-09-2009&group=4&gblog=108 Thu, 17 Sep 2009 7:30:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=14-09-2009&group=4&gblog=107 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=14-09-2009&group=4&gblog=107 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[US Open 2009....Final Destination.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=14-09-2009&group=4&gblog=107 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=14-09-2009&group=4&gblog=107 Mon, 14 Sep 2009 8:47:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=11-09-2009&group=4&gblog=106 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=11-09-2009&group=4&gblog=106 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[US Open 2009.......QF (2).]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=11-09-2009&group=4&gblog=106 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=11-09-2009&group=4&gblog=106 Fri, 11 Sep 2009 8:43:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=10-09-2009&group=4&gblog=105 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=10-09-2009&group=4&gblog=105 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[US Open 2009.......QF round.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=10-09-2009&group=4&gblog=105 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=10-09-2009&group=4&gblog=105 Thu, 10 Sep 2009 22:13:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=09-09-2009&group=4&gblog=104 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=09-09-2009&group=4&gblog=104 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[US Open 2009.......day 9.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=09-09-2009&group=4&gblog=104 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=09-09-2009&group=4&gblog=104 Wed, 09 Sep 2009 11:50:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=07-09-2009&group=4&gblog=103 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=07-09-2009&group=4&gblog=103 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[US Open 2009.......day 8.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=07-09-2009&group=4&gblog=103 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=07-09-2009&group=4&gblog=103 Mon, 07 Sep 2009 22:57:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=06-09-2009&group=4&gblog=102 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=06-09-2009&group=4&gblog=102 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[US Open 2009.......day 7.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=06-09-2009&group=4&gblog=102 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=06-09-2009&group=4&gblog=102 Sun, 06 Sep 2009 9:42:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=05-09-2009&group=4&gblog=101 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=05-09-2009&group=4&gblog=101 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[US Open 2009 ....day 6.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=05-09-2009&group=4&gblog=101 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=05-09-2009&group=4&gblog=101 Sat, 05 Sep 2009 21:18:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=04-09-2009&group=4&gblog=100 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=04-09-2009&group=4&gblog=100 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[US Open 2009.......day 5.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=04-09-2009&group=4&gblog=100 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=04-09-2009&group=4&gblog=100 Fri, 04 Sep 2009 8:07:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=01-01-2013&group=10&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=01-01-2013&group=10&gblog=30 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[2012 The Golden year for Roger Federer.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=01-01-2013&group=10&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=01-01-2013&group=10&gblog=30 Tue, 01 Jan 2013 23:17:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=25-12-2012&group=10&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=25-12-2012&group=10&gblog=29 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Federer talks about himself: >>>>>3]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=25-12-2012&group=10&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=25-12-2012&group=10&gblog=29 Tue, 25 Dec 2012 22:11:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=23-12-2012&group=10&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=23-12-2012&group=10&gblog=28 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Federer talks about himself: >>>>>2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=23-12-2012&group=10&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=23-12-2012&group=10&gblog=28 Sun, 23 Dec 2012 21:40:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=22-12-2012&group=10&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=22-12-2012&group=10&gblog=27 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Federer talks about himself: ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=22-12-2012&group=10&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=22-12-2012&group=10&gblog=27 Sat, 22 Dec 2012 21:58:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=17-12-2012&group=10&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=17-12-2012&group=10&gblog=26 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Federer : Swiss Athlete of the year 2012.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=17-12-2012&group=10&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=17-12-2012&group=10&gblog=26 Mon, 17 Dec 2012 14:28:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=15-12-2012&group=10&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=15-12-2012&group=10&gblog=25 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Federer in Columbia.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=15-12-2012&group=10&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=15-12-2012&group=10&gblog=25 Sat, 15 Dec 2012 16:21:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=11-12-2012&group=10&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=11-12-2012&group=10&gblog=24 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Copa Claro Nokia @Agentina.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=11-12-2012&group=10&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=11-12-2012&group=10&gblog=24 Tue, 11 Dec 2012 9:32:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=09-12-2012&group=10&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=09-12-2012&group=10&gblog=23 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Gillette Federer Tour in South America.>>>>>>3]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=09-12-2012&group=10&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=09-12-2012&group=10&gblog=23 Sun, 09 Dec 2012 14:54:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=05-12-2012&group=10&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=05-12-2012&group=10&gblog=22 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Gillette Federer Tour in South America.>>>>>>2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=05-12-2012&group=10&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=05-12-2012&group=10&gblog=22 Wed, 05 Dec 2012 8:37:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=02-12-2012&group=10&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=02-12-2012&group=10&gblog=21 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger 's family>>>>>>>>3]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=02-12-2012&group=10&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=02-12-2012&group=10&gblog=21 Sun, 02 Dec 2012 23:23:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=30-11-2012&group=10&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=30-11-2012&group=10&gblog=20 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Federer joins Moet & Chandon, as new brand ambassador.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=30-11-2012&group=10&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=30-11-2012&group=10&gblog=20 Fri, 30 Nov 2012 7:37:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=20-11-2012&group=10&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=20-11-2012&group=10&gblog=19 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Coach Severin Lüthi: Roger Federer's Rock !]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=20-11-2012&group=10&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=20-11-2012&group=10&gblog=19 Tue, 20 Nov 2012 22:45:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=16-11-2012&group=10&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=16-11-2012&group=10&gblog=18 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Gillette Federer Tour in South America.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=16-11-2012&group=10&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=16-11-2012&group=10&gblog=18 Fri, 16 Nov 2012 8:10:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=12-11-2012&group=10&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=12-11-2012&group=10&gblog=17 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[London ATP World Tour Final 2012>>>>> Semi & Final]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=12-11-2012&group=10&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=12-11-2012&group=10&gblog=17 Mon, 12 Nov 2012 12:34:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=08-11-2012&group=10&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=08-11-2012&group=10&gblog=16 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[London ATP World Tour Final 2012>>>>>RR2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=08-11-2012&group=10&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=08-11-2012&group=10&gblog=16 Thu, 08 Nov 2012 17:30:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=06-11-2012&group=10&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=06-11-2012&group=10&gblog=15 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[London ATP World Tour Final 2012>>>>>1]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=06-11-2012&group=10&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=06-11-2012&group=10&gblog=15 Tue, 06 Nov 2012 10:24:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=04-11-2012&group=10&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=04-11-2012&group=10&gblog=14 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[London ATP World Tour Final 2012]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=04-11-2012&group=10&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=04-11-2012&group=10&gblog=14 Sun, 04 Nov 2012 10:22:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=29-10-2012&group=10&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=29-10-2012&group=10&gblog=13 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Swiss Indoor 2012 >>>>>Final.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=29-10-2012&group=10&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=29-10-2012&group=10&gblog=13 Mon, 29 Oct 2012 8:18:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=28-10-2012&group=10&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=28-10-2012&group=10&gblog=12 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Swiss Indoor 2012 >>>>> SF round.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=28-10-2012&group=10&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=28-10-2012&group=10&gblog=12 Sun, 28 Oct 2012 14:35:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=27-10-2012&group=10&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=27-10-2012&group=10&gblog=11 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Swiss Indoor 2012 >>>>> QF round.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=27-10-2012&group=10&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=27-10-2012&group=10&gblog=11 Sat, 27 Oct 2012 22:54:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=25-10-2012&group=10&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=25-10-2012&group=10&gblog=10 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Swiss Indoor 2012 >>>>> 2st round.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=25-10-2012&group=10&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=25-10-2012&group=10&gblog=10 Thu, 25 Oct 2012 16:16:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=03-11-2009&group=9&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=03-11-2009&group=9&gblog=22 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Davidoff Swiss Indoor Basel.....1]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=03-11-2009&group=9&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=03-11-2009&group=9&gblog=22 Tue, 03 Nov 2009 17:19:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=29-10-2009&group=9&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=29-10-2009&group=9&gblog=21 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Shanghai ATP Master 1000...... Review 6 (QF)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=29-10-2009&group=9&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=29-10-2009&group=9&gblog=21 Thu, 29 Oct 2009 19:07:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=29-10-2009&group=9&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=29-10-2009&group=9&gblog=20 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[WTA Year - end Championship ......day 3]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=29-10-2009&group=9&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=29-10-2009&group=9&gblog=20 Thu, 29 Oct 2009 8:53:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=27-10-2009&group=9&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=27-10-2009&group=9&gblog=19 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[WTA Championship ......day 1]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=27-10-2009&group=9&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=27-10-2009&group=9&gblog=19 Tue, 27 Oct 2009 8:13:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=26-10-2009&group=9&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=26-10-2009&group=9&gblog=18 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[WTA Championship at Doha.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=26-10-2009&group=9&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=26-10-2009&group=9&gblog=18 Mon, 26 Oct 2009 9:23:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=24-10-2009&group=9&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=24-10-2009&group=9&gblog=17 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Shanghai ATP Master 1000....Review 5.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=24-10-2009&group=9&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=24-10-2009&group=9&gblog=17 Sat, 24 Oct 2009 15:27:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=23-10-2009&group=9&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=23-10-2009&group=9&gblog=16 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Shanghai ATP Master 1000.....Review 4]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=23-10-2009&group=9&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=23-10-2009&group=9&gblog=16 Fri, 23 Oct 2009 21:43:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=22-10-2009&group=9&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=22-10-2009&group=9&gblog=15 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Shanghai ATP Master 1000.....Review 3]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=22-10-2009&group=9&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=22-10-2009&group=9&gblog=15 Thu, 22 Oct 2009 17:19:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=21-10-2009&group=9&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=21-10-2009&group=9&gblog=14 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Shanghai ATP Master 1000.....Review 2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=21-10-2009&group=9&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=21-10-2009&group=9&gblog=14 Wed, 21 Oct 2009 12:38:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=19-10-2009&group=9&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=19-10-2009&group=9&gblog=13 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Shanghai ATP Master 1000.....Review 1 ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=19-10-2009&group=9&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=19-10-2009&group=9&gblog=13 Mon, 19 Oct 2009 12:26:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=12-10-2009&group=9&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=12-10-2009&group=9&gblog=12 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Shanghai Master 1000.....day 1.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=12-10-2009&group=9&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=12-10-2009&group=9&gblog=12 Mon, 12 Oct 2009 12:55:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=09-10-2009&group=9&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=09-10-2009&group=9&gblog=11 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Tokyo, Beijing 2009........ quarter final.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=09-10-2009&group=9&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=09-10-2009&group=9&gblog=11 Fri, 09 Oct 2009 7:17:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=07-10-2009&group=9&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=07-10-2009&group=9&gblog=10 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Federer,Roddick on Influential men list.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=07-10-2009&group=9&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=07-10-2009&group=9&gblog=10 Wed, 07 Oct 2009 8:45:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=28-11-2009&group=8&gblog=95 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=28-11-2009&group=8&gblog=95 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Federer : Barclays ATP World Tour Final....SF round.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=28-11-2009&group=8&gblog=95 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=28-11-2009&group=8&gblog=95 Sat, 28 Nov 2009 9:18:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=26-11-2009&group=8&gblog=94 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=26-11-2009&group=8&gblog=94 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Federer : Roger re claims year end No. 1 ranking.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=26-11-2009&group=8&gblog=94 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=26-11-2009&group=8&gblog=94 Thu, 26 Nov 2009 9:19:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=25-11-2009&group=8&gblog=93 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=25-11-2009&group=8&gblog=93 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Federer : Barclays ATP World Tour Finals...3]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=25-11-2009&group=8&gblog=93 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=25-11-2009&group=8&gblog=93 Wed, 25 Nov 2009 9:20:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=24-11-2009&group=8&gblog=92 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=24-11-2009&group=8&gblog=92 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Federer : Barclays ATP World Tour Final ...2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=24-11-2009&group=8&gblog=92 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=24-11-2009&group=8&gblog=92 Tue, 24 Nov 2009 9:21:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=22-11-2009&group=8&gblog=91 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=22-11-2009&group=8&gblog=91 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Federer : Barclays ATP World Tour Finals.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=22-11-2009&group=8&gblog=91 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=22-11-2009&group=8&gblog=91 Sun, 22 Nov 2009 15:45:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=15-11-2009&group=8&gblog=90 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=15-11-2009&group=8&gblog=90 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Federer : ข่าวล่าสุด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=15-11-2009&group=8&gblog=90 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=15-11-2009&group=8&gblog=90 Sun, 15 Nov 2009 9:22:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=01-07-2009&group=8&gblog=88 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=01-07-2009&group=8&gblog=88 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Federer : Wimbledon 2009 >>> day 9.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=01-07-2009&group=8&gblog=88 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=01-07-2009&group=8&gblog=88 Wed, 01 Jul 2009 9:25:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=30-06-2009&group=8&gblog=87 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=30-06-2009&group=8&gblog=87 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Federer : Wimbledon 2009 >>> day 8.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=30-06-2009&group=8&gblog=87 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=30-06-2009&group=8&gblog=87 Tue, 30 Jun 2009 9:26:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=21-05-2009&group=8&gblog=86 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=21-05-2009&group=8&gblog=86 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[In-depth interview with Roger Federer.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=21-05-2009&group=8&gblog=86 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=21-05-2009&group=8&gblog=86 Thu, 21 May 2009 8:14:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=19-05-2009&group=8&gblog=85 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=19-05-2009&group=8&gblog=85 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Beating Nadal gives Federer boost into French Open. ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=19-05-2009&group=8&gblog=85 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=19-05-2009&group=8&gblog=85 Tue, 19 May 2009 13:35:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=18-05-2009&group=8&gblog=84 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=18-05-2009&group=8&gblog=84 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Federer Ends Title Drought In Style]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=18-05-2009&group=8&gblog=84 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=18-05-2009&group=8&gblog=84 Mon, 18 May 2009 12:20:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=17-05-2009&group=8&gblog=83 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=17-05-2009&group=8&gblog=83 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Federer : Madrid Open 2009.....Final round.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=17-05-2009&group=8&gblog=83 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=17-05-2009&group=8&gblog=83 Sun, 17 May 2009 8:49:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=15-05-2009&group=8&gblog=82 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=15-05-2009&group=8&gblog=82 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Federer : Madrid Open 2009....QF round]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=15-05-2009&group=8&gblog=82 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=15-05-2009&group=8&gblog=82 Fri, 15 May 2009 13:07:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=13-05-2009&group=8&gblog=81 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=13-05-2009&group=8&gblog=81 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Federer : Madrid Open 2009...day 3]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=13-05-2009&group=8&gblog=81 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=13-05-2009&group=8&gblog=81 Wed, 13 May 2009 6:48:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=12-05-2009&group=8&gblog=80 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=12-05-2009&group=8&gblog=80 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Federer : Madrid Master 2009...day 2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=12-05-2009&group=8&gblog=80 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=12-05-2009&group=8&gblog=80 Tue, 12 May 2009 9:10:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=11-05-2009&group=8&gblog=79 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=11-05-2009&group=8&gblog=79 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Federer : Madrid Open 2009.....day 1]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=11-05-2009&group=8&gblog=79 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=11-05-2009&group=8&gblog=79 Mon, 11 May 2009 8:43:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=07-05-2009&group=8&gblog=78 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=07-05-2009&group=8&gblog=78 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Estoril Open 2009 และรายการอื่น ๆ ในสัปดาห์นี้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=07-05-2009&group=8&gblog=78 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=07-05-2009&group=8&gblog=78 Thu, 07 May 2009 7:17:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=04-05-2009&group=8&gblog=77 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=04-05-2009&group=8&gblog=77 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[รายการเทนนิสประจำสัปดาห์นี้......ถึงจะไม่มี Federer ลงแข่ง....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=04-05-2009&group=8&gblog=77 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=04-05-2009&group=8&gblog=77 Mon, 04 May 2009 6:46:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=02-05-2009&group=8&gblog=76 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=02-05-2009&group=8&gblog=76 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Federer : Rome Master 2009 .......semi final.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=02-05-2009&group=8&gblog=76 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=02-05-2009&group=8&gblog=76 Sat, 02 May 2009 17:50:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=30-04-2009&group=8&gblog=75 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=30-04-2009&group=8&gblog=75 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Federer : Rome Master 2009....3rd round.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=30-04-2009&group=8&gblog=75 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=30-04-2009&group=8&gblog=75 Thu, 30 Apr 2009 7:18:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=29-04-2009&group=8&gblog=74 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=29-04-2009&group=8&gblog=74 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Federer : Rome Master 2009......2nd round.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=29-04-2009&group=8&gblog=74 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=29-04-2009&group=8&gblog=74 Wed, 29 Apr 2009 6:49:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=28-04-2009&group=8&gblog=73 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=28-04-2009&group=8&gblog=73 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Rome Master 2009......2nd round.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=28-04-2009&group=8&gblog=73 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=28-04-2009&group=8&gblog=73 Tue, 28 Apr 2009 6:07:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=27-04-2009&group=8&gblog=72 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=27-04-2009&group=8&gblog=72 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Federer : Rome master 2009.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=27-04-2009&group=8&gblog=72 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=27-04-2009&group=8&gblog=72 Mon, 27 Apr 2009 6:16:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=25-04-2009&group=8&gblog=71 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=25-04-2009&group=8&gblog=71 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Barcelona Open 2009......semi final round.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=25-04-2009&group=8&gblog=71 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=25-04-2009&group=8&gblog=71 Sat, 25 Apr 2009 7:05:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=24-04-2009&group=8&gblog=70 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=24-04-2009&group=8&gblog=70 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Barcelona open 2009.......quarter final.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=24-04-2009&group=8&gblog=70 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=24-04-2009&group=8&gblog=70 Fri, 24 Apr 2009 7:05:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=23-04-2009&group=8&gblog=69 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=23-04-2009&group=8&gblog=69 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Stan Wawrinka : Barcelona open 2009.........3rd round.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=23-04-2009&group=8&gblog=69 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=23-04-2009&group=8&gblog=69 Thu, 23 Apr 2009 9:37:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=22-04-2009&group=8&gblog=68 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=22-04-2009&group=8&gblog=68 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Stan Wawrinka : Barcelona Open 2009......2nd round.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=22-04-2009&group=8&gblog=68 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=22-04-2009&group=8&gblog=68 Wed, 22 Apr 2009 8:46:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=20-04-2009&group=8&gblog=67 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=20-04-2009&group=8&gblog=67 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Barcelona Open 2009]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=20-04-2009&group=8&gblog=67 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=20-04-2009&group=8&gblog=67 Mon, 20 Apr 2009 7:13:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=18-04-2009&group=8&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=18-04-2009&group=8&gblog=66 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Monte- Carlo Rolex Master 2009 semi final round.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=18-04-2009&group=8&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=18-04-2009&group=8&gblog=66 Sat, 18 Apr 2009 8:29:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=17-04-2009&group=8&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=17-04-2009&group=8&gblog=65 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Monte-Carlo Rolex Master 2009.....quater final.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=17-04-2009&group=8&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=17-04-2009&group=8&gblog=65 Fri, 17 Apr 2009 7:34:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=16-04-2009&group=8&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=16-04-2009&group=8&gblog=64 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Federer : Monte-Carlo Rolex Master 2009..3rd round.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=16-04-2009&group=8&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=16-04-2009&group=8&gblog=64 Thu, 16 Apr 2009 7:58:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=15-04-2009&group=8&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=15-04-2009&group=8&gblog=63 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Federer : Monte-Carlo Rolex Master 2009.....2nd.round.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=15-04-2009&group=8&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=15-04-2009&group=8&gblog=63 Wed, 15 Apr 2009 8:34:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=14-04-2009&group=8&gblog=62 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=14-04-2009&group=8&gblog=62 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Federer : Monte- Carlo Rolex Masters 2009]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=14-04-2009&group=8&gblog=62 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=14-04-2009&group=8&gblog=62 Tue, 14 Apr 2009 5:58:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=12-04-2009&group=8&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=12-04-2009&group=8&gblog=61 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Congratulations to Mr. and Mrs. Roger Federer !!!!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=12-04-2009&group=8&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=12-04-2009&group=8&gblog=61 Sun, 12 Apr 2009 7:46:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=09-04-2009&group=8&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=09-04-2009&group=8&gblog=60 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Federer accepts a wild card to play Monte -Carlo. ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=09-04-2009&group=8&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=09-04-2009&group=8&gblog=60 Thu, 09 Apr 2009 6:23:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=06-04-2009&group=8&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=06-04-2009&group=8&gblog=59 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Federer : Semi Final Interview.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=06-04-2009&group=8&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=06-04-2009&group=8&gblog=59 Mon, 06 Apr 2009 23:22:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=03-04-2009&group=8&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=03-04-2009&group=8&gblog=57 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Federer : Sony Ericsson 2009......QF round]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=03-04-2009&group=8&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=03-04-2009&group=8&gblog=57 Fri, 03 Apr 2009 8:10:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=01-04-2009&group=8&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=01-04-2009&group=8&gblog=56 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Federer : Sony Ericsson 2009.......QF round]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=01-04-2009&group=8&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=01-04-2009&group=8&gblog=56 Wed, 01 Apr 2009 7:09:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=31-03-2009&group=8&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=31-03-2009&group=8&gblog=55 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Federer : Sony Ericsson open 2009.....4th round]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=31-03-2009&group=8&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=31-03-2009&group=8&gblog=55 Tue, 31 Mar 2009 8:18:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=30-03-2009&group=8&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=30-03-2009&group=8&gblog=54 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Federer : Sony Ericson 2009.......3rd round]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=30-03-2009&group=8&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=30-03-2009&group=8&gblog=54 Mon, 30 Mar 2009 8:10:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=28-03-2009&group=8&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=28-03-2009&group=8&gblog=53 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Federer :Federer advances to 3rd round at Key Biscayne.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=28-03-2009&group=8&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=28-03-2009&group=8&gblog=53 Sat, 28 Mar 2009 6:55:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=27-03-2009&group=8&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=27-03-2009&group=8&gblog=52 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Federer : Sony Ericsson 2009......2nd round.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=27-03-2009&group=8&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=27-03-2009&group=8&gblog=52 Fri, 27 Mar 2009 20:58:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=26-03-2009&group=8&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=26-03-2009&group=8&gblog=51 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Federer : Sony Ericson 2009.........1st round.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=26-03-2009&group=8&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=26-03-2009&group=8&gblog=51 Thu, 26 Mar 2009 4:12:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=25-03-2009&group=8&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=25-03-2009&group=8&gblog=50 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Federer : Sony Erricson Open 2009.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=25-03-2009&group=8&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=25-03-2009&group=8&gblog=50 Wed, 25 Mar 2009 8:37:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=23-03-2009&group=8&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=23-03-2009&group=8&gblog=49 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Federer : BNP Paribas 2009 semifinal interview.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=23-03-2009&group=8&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=23-03-2009&group=8&gblog=49 Mon, 23 Mar 2009 9:08:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=21-03-2009&group=8&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=21-03-2009&group=8&gblog=48 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Federer : BNP Paribas 2009.......semi final]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=21-03-2009&group=8&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=21-03-2009&group=8&gblog=48 Sat, 21 Mar 2009 8:14:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=20-03-2009&group=8&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=20-03-2009&group=8&gblog=47 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Federer : The BNP Paribas 2009........quarter final]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=20-03-2009&group=8&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=20-03-2009&group=8&gblog=47 Fri, 20 Mar 2009 23:58:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=19-03-2009&group=8&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=19-03-2009&group=8&gblog=46 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Federer : BNP Paribas 2009......4th round.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=19-03-2009&group=8&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=19-03-2009&group=8&gblog=46 Thu, 19 Mar 2009 4:47:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=18-03-2009&group=8&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=18-03-2009&group=8&gblog=45 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Federer : BNP Paribas 2009.......3rd round]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=18-03-2009&group=8&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=18-03-2009&group=8&gblog=45 Wed, 18 Mar 2009 8:08:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=17-03-2009&group=8&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=17-03-2009&group=8&gblog=44 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Federer : The BNP Paribas 2009.....3rd round.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=17-03-2009&group=8&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=17-03-2009&group=8&gblog=44 Tue, 17 Mar 2009 8:05:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=16-03-2009&group=8&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=16-03-2009&group=8&gblog=43 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Federer : The BNP Paribas 2009.....2nd round]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=16-03-2009&group=8&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=16-03-2009&group=8&gblog=43 Mon, 16 Mar 2009 17:14:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=15-03-2009&group=8&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=15-03-2009&group=8&gblog=42 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Federer : The BNP Paribas 2009.....2nd round]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=15-03-2009&group=8&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=15-03-2009&group=8&gblog=42 Sun, 15 Mar 2009 7:35:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=13-03-2009&group=8&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=13-03-2009&group=8&gblog=41 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Federer : Great News]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=13-03-2009&group=8&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=13-03-2009&group=8&gblog=41 Fri, 13 Mar 2009 8:22:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=11-03-2009&group=8&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=11-03-2009&group=8&gblog=39 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Federer : latest news.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=11-03-2009&group=8&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=11-03-2009&group=8&gblog=39 Wed, 11 Mar 2009 5:26:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=06-03-2009&group=8&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=06-03-2009&group=8&gblog=38 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Davis Cup 2009 : Swiss vs USA.......day 1]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=06-03-2009&group=8&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=06-03-2009&group=8&gblog=38 Fri, 06 Mar 2009 7:03:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=05-03-2009&group=8&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=05-03-2009&group=8&gblog=37 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Davis Cup 2009 : Swiss vs USA.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=05-03-2009&group=8&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=05-03-2009&group=8&gblog=37 Thu, 05 Mar 2009 8:17:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=28-02-2009&group=8&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=28-02-2009&group=8&gblog=35 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Barclays Dubai Tennis Championship 2009.....Final.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=28-02-2009&group=8&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=28-02-2009&group=8&gblog=35 Sat, 28 Feb 2009 7:32:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=27-02-2009&group=8&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=27-02-2009&group=8&gblog=34 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Barclays Dubai Tennis Championship 2009....Semi Final.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=27-02-2009&group=8&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=27-02-2009&group=8&gblog=34 Fri, 27 Feb 2009 10:04:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=25-02-2009&group=8&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=25-02-2009&group=8&gblog=33 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Barclays Dubai Tennis Championship 2009....3]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=25-02-2009&group=8&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=25-02-2009&group=8&gblog=33 Wed, 25 Feb 2009 7:36:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=24-02-2009&group=8&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=24-02-2009&group=8&gblog=32 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[ATP : Barclays Dubai Tennis Championship....2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=24-02-2009&group=8&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=24-02-2009&group=8&gblog=32 Tue, 24 Feb 2009 7:09:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=23-02-2009&group=8&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=23-02-2009&group=8&gblog=31 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[ATP Barclays Dubai Tennis Championship 2009.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=23-02-2009&group=8&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=23-02-2009&group=8&gblog=31 Mon, 23 Feb 2009 8:03:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=20-02-2009&group=8&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=20-02-2009&group=8&gblog=30 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[WTA: Barclays Dubai Tennis Championship และรายการอื่น ๆ สัปดาห์นี้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=20-02-2009&group=8&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=20-02-2009&group=8&gblog=30 Fri, 20 Feb 2009 9:30:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=19-02-2009&group=8&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=19-02-2009&group=8&gblog=29 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[WTA : Barclays Dubai Tennis Championships. ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=19-02-2009&group=8&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=19-02-2009&group=8&gblog=29 Thu, 19 Feb 2009 8:19:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=18-02-2009&group=8&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=18-02-2009&group=8&gblog=28 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Federer withdrawing from Both Dubai and Davis cup.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=18-02-2009&group=8&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=18-02-2009&group=8&gblog=28 Wed, 18 Feb 2009 7:45:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=16-02-2009&group=8&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=16-02-2009&group=8&gblog=27 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[WTA : Barclays Dubai Tennis Championships.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=16-02-2009&group=8&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=16-02-2009&group=8&gblog=27 Mon, 16 Feb 2009 7:53:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=10-02-2009&group=8&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=10-02-2009&group=8&gblog=25 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Federer : I feel fine and fit and am eager to get back on court. ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=10-02-2009&group=8&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=10-02-2009&group=8&gblog=25 Tue, 10 Feb 2009 22:10:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=05-02-2009&group=8&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=05-02-2009&group=8&gblog=24 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[2009 SA Tennis Open, Johannesburg.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=05-02-2009&group=8&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=05-02-2009&group=8&gblog=24 Thu, 05 Feb 2009 10:50:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=03-02-2009&group=8&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=03-02-2009&group=8&gblog=23 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Federer ,see you again in Dubai. ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=03-02-2009&group=8&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=03-02-2009&group=8&gblog=23 Tue, 03 Feb 2009 22:21:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=01-02-2009&group=8&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=01-02-2009&group=8&gblog=22 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Go Go Go Roger !!! for the 14th 'Happy' Slam.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=01-02-2009&group=8&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=01-02-2009&group=8&gblog=22 Sun, 01 Feb 2009 1:26:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=30-01-2009&group=8&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=30-01-2009&group=8&gblog=21 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[ROGER BLASTS THROUGH TO FINAL!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=30-01-2009&group=8&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=30-01-2009&group=8&gblog=21 Fri, 30 Jan 2009 10:15:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=29-01-2009&group=8&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=29-01-2009&group=8&gblog=20 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[2009 Australian Open : semi final round.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=29-01-2009&group=8&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=29-01-2009&group=8&gblog=20 Thu, 29 Jan 2009 7:09:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=27-01-2009&group=8&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=27-01-2009&group=8&gblog=18 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[The return of King Roger.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=27-01-2009&group=8&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=27-01-2009&group=8&gblog=18 Tue, 27 Jan 2009 7:11:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=27-01-2009&group=8&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=27-01-2009&group=8&gblog=17 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[2009 Australian Open, day 8.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=27-01-2009&group=8&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=27-01-2009&group=8&gblog=17 Tue, 27 Jan 2009 8:29:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=25-01-2009&group=8&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=25-01-2009&group=8&gblog=16 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Federer : an unwillingness to accept defeat, a true champ's attitude.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=25-01-2009&group=8&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=25-01-2009&group=8&gblog=16 Sun, 25 Jan 2009 22:46:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=25-01-2009&group=8&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=25-01-2009&group=8&gblog=15 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[2009 Australian Open, day 7.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=25-01-2009&group=8&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=25-01-2009&group=8&gblog=15 Sun, 25 Jan 2009 22:17:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=23-01-2009&group=8&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=23-01-2009&group=8&gblog=14 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Federer to move through to the 4th round of AO 2009. ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=23-01-2009&group=8&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=23-01-2009&group=8&gblog=14 Fri, 23 Jan 2009 6:36:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=23-01-2009&group=8&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=23-01-2009&group=8&gblog=13 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Federer : 2009 Australian Open , day 5]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=23-01-2009&group=8&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=23-01-2009&group=8&gblog=13 Fri, 23 Jan 2009 22:20:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=22-01-2009&group=8&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=22-01-2009&group=8&gblog=12 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[2009 Australian open, day 4]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=22-01-2009&group=8&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=22-01-2009&group=8&gblog=12 Thu, 22 Jan 2009 8:49:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=21-01-2009&group=8&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=21-01-2009&group=8&gblog=11 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Federer : AO 2009 day 3.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=21-01-2009&group=8&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=21-01-2009&group=8&gblog=11 Wed, 21 Jan 2009 9:21:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=20-01-2009&group=8&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=20-01-2009&group=8&gblog=10 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Federer : "You look different but in a good way. "]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=20-01-2009&group=8&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=20-01-2009&group=8&gblog=10 Tue, 20 Jan 2009 8:55:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=13-02-2009&group=6&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=13-02-2009&group=6&gblog=25 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Pattaya Open, ABN Amro และรายการอื่น ๆ ในรอบสัปดาห์นี้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=13-02-2009&group=6&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=13-02-2009&group=6&gblog=25 Fri, 13 Feb 2009 19:38:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=01-01-2009&group=6&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=01-01-2009&group=6&gblog=24 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Federer : Capitala World Tennis Championship 2009.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=01-01-2009&group=6&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=01-01-2009&group=6&gblog=24 Thu, 01 Jan 2009 21:07:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=21-11-2008&group=6&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=21-11-2008&group=6&gblog=23 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Federer : The Venetian Macau Tennis Showdown]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=21-11-2008&group=6&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=21-11-2008&group=6&gblog=23 Fri, 21 Nov 2008 2:06:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=19-11-2008&group=6&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=19-11-2008&group=6&gblog=22 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Federer : 2008 Showdown of Champions in KL.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=19-11-2008&group=6&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=19-11-2008&group=6&gblog=22 Wed, 19 Nov 2008 23:03:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=16-11-2008&group=6&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=16-11-2008&group=6&gblog=21 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Federer : 2008 TMC : I don't quit once I step on court.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=16-11-2008&group=6&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=16-11-2008&group=6&gblog=21 Sun, 16 Nov 2008 15:00:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=14-11-2008&group=6&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=14-11-2008&group=6&gblog=19 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Federer : 2008 TMC : I’ll make a miracle happen here ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=14-11-2008&group=6&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=14-11-2008&group=6&gblog=19 Fri, 14 Nov 2008 17:28:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=12-11-2008&group=6&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=12-11-2008&group=6&gblog=17 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Federer : 2008 TMC : the better you play,the better he plays.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=12-11-2008&group=6&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=12-11-2008&group=6&gblog=17 Wed, 12 Nov 2008 8:26:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=09-11-2008&group=6&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=09-11-2008&group=6&gblog=16 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Federer : 2008 TMC "I am here to win."]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=09-11-2008&group=6&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=09-11-2008&group=6&gblog=16 Sun, 09 Nov 2008 7:40:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=06-11-2008&group=6&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=06-11-2008&group=6&gblog=15 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Federer : 2008 Tennis Master Cup........2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=06-11-2008&group=6&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=06-11-2008&group=6&gblog=15 Thu, 06 Nov 2008 20:20:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=04-11-2008&group=6&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=04-11-2008&group=6&gblog=14 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Federer : 2008 Tennis Master Cup.......1]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=04-11-2008&group=6&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=04-11-2008&group=6&gblog=14 Tue, 04 Nov 2008 13:09:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=26-10-2008&group=6&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=26-10-2008&group=6&gblog=13 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Federer : 2008 Davidoff Swiss Indoor final round]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=26-10-2008&group=6&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=26-10-2008&group=6&gblog=13 Sun, 26 Oct 2008 7:51:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=24-10-2008&group=6&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=24-10-2008&group=6&gblog=12 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Federer : 2008 Davidoff Swiss Indoor ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=24-10-2008&group=6&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=24-10-2008&group=6&gblog=12 Fri, 24 Oct 2008 19:16:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=19-10-2008&group=6&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=19-10-2008&group=6&gblog=11 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[ROGER TO PLAY BASEL]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=19-10-2008&group=6&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=19-10-2008&group=6&gblog=11 Sun, 19 Oct 2008 7:41:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=19-09-2008&group=6&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=19-09-2008&group=6&gblog=10 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Federer : 2008 Davis cup ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=19-09-2008&group=6&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=19-09-2008&group=6&gblog=10 Fri, 19 Sep 2008 7:35:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=10-11-2009&group=5&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=10-11-2009&group=5&gblog=13 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Federer : 2009 BNP Paribas Master...2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=10-11-2009&group=5&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=10-11-2009&group=5&gblog=13 Tue, 10 Nov 2009 7:12:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=09-11-2009&group=5&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=09-11-2009&group=5&gblog=12 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Federer : 2009 BNP Paribas Masters.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=09-11-2009&group=5&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=09-11-2009&group=5&gblog=12 Mon, 09 Nov 2009 18:36:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=30-10-2008&group=5&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=30-10-2008&group=5&gblog=11 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Federer : 2008 BNP Paribas Masters ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=30-10-2008&group=5&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=30-10-2008&group=5&gblog=11 Thu, 30 Oct 2008 16:50:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=27-10-2008&group=5&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=27-10-2008&group=5&gblog=10 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger confirms Paris]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=27-10-2008&group=5&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=27-10-2008&group=5&gblog=10 Mon, 27 Oct 2008 3:44:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=03-09-2009&group=4&gblog=99 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=03-09-2009&group=4&gblog=99 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[US Open 2009.......day 3.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=03-09-2009&group=4&gblog=99 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=03-09-2009&group=4&gblog=99 Thu, 03 Sep 2009 6:36:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=01-09-2009&group=4&gblog=98 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=01-09-2009&group=4&gblog=98 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[US Open 2009.......day 2.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=01-09-2009&group=4&gblog=98 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=01-09-2009&group=4&gblog=98 Tue, 01 Sep 2009 20:11:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=31-08-2009&group=4&gblog=97 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=31-08-2009&group=4&gblog=97 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[US Open 2009.....day 1]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=31-08-2009&group=4&gblog=97 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=31-08-2009&group=4&gblog=97 Mon, 31 Aug 2009 21:43:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=28-08-2009&group=4&gblog=96 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=28-08-2009&group=4&gblog=96 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Ferderer : US Open 2009 draw announced.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=28-08-2009&group=4&gblog=96 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=28-08-2009&group=4&gblog=96 Fri, 28 Aug 2009 7:32:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=27-08-2009&group=4&gblog=95 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=27-08-2009&group=4&gblog=95 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Federer still the daddy.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=27-08-2009&group=4&gblog=95 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=27-08-2009&group=4&gblog=95 Thu, 27 Aug 2009 15:22:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=26-08-2009&group=4&gblog=94 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=26-08-2009&group=4&gblog=94 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Federer Named Top Seed At 2009 US Open ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=26-08-2009&group=4&gblog=94 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=26-08-2009&group=4&gblog=94 Wed, 26 Aug 2009 15:13:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=24-08-2009&group=4&gblog=93 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=24-08-2009&group=4&gblog=93 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Congratulations Roger !!! ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=24-08-2009&group=4&gblog=93 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=24-08-2009&group=4&gblog=93 Mon, 24 Aug 2009 15:21:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=20-08-2009&group=4&gblog=92 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=20-08-2009&group=4&gblog=92 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Federer : Cincinnati Master 2009.....3rd round.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=20-08-2009&group=4&gblog=92 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=20-08-2009&group=4&gblog=92 Thu, 20 Aug 2009 7:50:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=19-08-2009&group=4&gblog=91 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=19-08-2009&group=4&gblog=91 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Federer : Cincinnati Master 2009...2nd round.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=19-08-2009&group=4&gblog=91 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=19-08-2009&group=4&gblog=91 Wed, 19 Aug 2009 21:33:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=18-08-2009&group=4&gblog=90 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=18-08-2009&group=4&gblog=90 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Federer : Cincinnati Master 2009.....1st round.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=18-08-2009&group=4&gblog=90 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=18-08-2009&group=4&gblog=90 Tue, 18 Aug 2009 21:07:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=16-08-2009&group=4&gblog=89 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=16-08-2009&group=4&gblog=89 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Federer : Cincinati Master 2009.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=16-08-2009&group=4&gblog=89 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=16-08-2009&group=4&gblog=89 Sun, 16 Aug 2009 7:30:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=13-08-2009&group=4&gblog=88 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=13-08-2009&group=4&gblog=88 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Federer : Rogers Master 2009....3rd round.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=13-08-2009&group=4&gblog=88 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=13-08-2009&group=4&gblog=88 Thu, 13 Aug 2009 20:26:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=10-08-2009&group=4&gblog=87 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=10-08-2009&group=4&gblog=87 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Federer : Rogers Master 2009.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=10-08-2009&group=4&gblog=87 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=10-08-2009&group=4&gblog=87 Mon, 10 Aug 2009 11:47:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=04-08-2009&group=4&gblog=86 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=04-08-2009&group=4&gblog=86 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Federer : ข่าวเทนนิสประจำสัปดาห์นี้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=04-08-2009&group=4&gblog=86 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=04-08-2009&group=4&gblog=86 Tue, 04 Aug 2009 11:57:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=29-07-2009&group=4&gblog=85 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=29-07-2009&group=4&gblog=85 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[รายการเทนนิสสัปดาห์นี้ : Gstaad, Umag and LA Tennis open.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=29-07-2009&group=4&gblog=85 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=29-07-2009&group=4&gblog=85 Wed, 29 Jul 2009 10:20:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=27-07-2009&group=4&gblog=84 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=27-07-2009&group=4&gblog=84 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Federer : ATP Ranking : July 27 , 2009.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=27-07-2009&group=4&gblog=84 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=27-07-2009&group=4&gblog=84 Mon, 27 Jul 2009 7:37:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=24-07-2009&group=4&gblog=83 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=24-07-2009&group=4&gblog=83 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[ROGER PROUD FATHER OF TWIN GIRLS!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=24-07-2009&group=4&gblog=83 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=24-07-2009&group=4&gblog=83 Fri, 24 Jul 2009 12:58:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=23-07-2009&group=4&gblog=82 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=23-07-2009&group=4&gblog=82 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Federer, Nadal, Roddick head US Open men’s field.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=23-07-2009&group=4&gblog=82 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=23-07-2009&group=4&gblog=82 Thu, 23 Jul 2009 19:53:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=19-07-2009&group=4&gblog=81 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=19-07-2009&group=4&gblog=81 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Federer received hometown honour.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=19-07-2009&group=4&gblog=81 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=19-07-2009&group=4&gblog=81 Sun, 19 Jul 2009 12:09:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=16-07-2009&group=4&gblog=80 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=16-07-2009&group=4&gblog=80 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Federer 's fantastic records.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=16-07-2009&group=4&gblog=80 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=16-07-2009&group=4&gblog=80 Thu, 16 Jul 2009 17:41:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=13-07-2009&group=4&gblog=79 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=13-07-2009&group=4&gblog=79 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Federer's Grand Slam Titles. ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=13-07-2009&group=4&gblog=79 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=13-07-2009&group=4&gblog=79 Mon, 13 Jul 2009 22:24:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=11-07-2009&group=4&gblog=78 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=11-07-2009&group=4&gblog=78 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Federer: Appreciating A Genius. ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=11-07-2009&group=4&gblog=78 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=11-07-2009&group=4&gblog=78 Sat, 11 Jul 2009 9:20:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=09-07-2009&group=4&gblog=77 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=09-07-2009&group=4&gblog=77 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Grading the Greats : Federer and Sampras.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=09-07-2009&group=4&gblog=77 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=09-07-2009&group=4&gblog=77 Thu, 09 Jul 2009 20:46:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=08-07-2009&group=4&gblog=76 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=08-07-2009&group=4&gblog=76 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Davis Cup News.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=08-07-2009&group=4&gblog=76 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=08-07-2009&group=4&gblog=76 Wed, 08 Jul 2009 9:19:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=07-07-2009&group=4&gblog=75 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=07-07-2009&group=4&gblog=75 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Federer is back to No. 1]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=07-07-2009&group=4&gblog=75 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=07-07-2009&group=4&gblog=75 Tue, 07 Jul 2009 9:53:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=05-07-2009&group=4&gblog=73 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=05-07-2009&group=4&gblog=73 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Federer : Wimbledon 2009 >>> the final day.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=05-07-2009&group=4&gblog=73 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=05-07-2009&group=4&gblog=73 Sun, 05 Jul 2009 10:39:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=04-07-2009&group=4&gblog=72 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=04-07-2009&group=4&gblog=72 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Federer : Wimbledon 2009 >>> day 12.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=04-07-2009&group=4&gblog=72 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=04-07-2009&group=4&gblog=72 Sat, 04 Jul 2009 18:19:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=02-07-2009&group=4&gblog=71 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=02-07-2009&group=4&gblog=71 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Federer : Wimbledon 2009 >>> day 10.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=02-07-2009&group=4&gblog=71 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=02-07-2009&group=4&gblog=71 Thu, 02 Jul 2009 17:56:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=01-07-2009&group=4&gblog=70 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=01-07-2009&group=4&gblog=70 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Federer : Wimbledon 2009 >>> day 9.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=01-07-2009&group=4&gblog=70 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=01-07-2009&group=4&gblog=70 Wed, 01 Jul 2009 11:41:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=30-06-2009&group=4&gblog=68 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=30-06-2009&group=4&gblog=68 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Federer : Wimbledon 2009 >>> day 8.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=30-06-2009&group=4&gblog=68 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=30-06-2009&group=4&gblog=68 Tue, 30 Jun 2009 13:17:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=27-06-2009&group=4&gblog=67 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=27-06-2009&group=4&gblog=67 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Federer : Wimbledon 2009 >>> day 6.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=27-06-2009&group=4&gblog=67 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=27-06-2009&group=4&gblog=67 Sat, 27 Jun 2009 12:35:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=26-06-2009&group=4&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=26-06-2009&group=4&gblog=66 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Federer : Wimbledon 2009 >>> day 5.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=26-06-2009&group=4&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=26-06-2009&group=4&gblog=66 Fri, 26 Jun 2009 12:40:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=25-06-2009&group=4&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=25-06-2009&group=4&gblog=65 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Federer : Wimbledon 2009 >>> day 4.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=25-06-2009&group=4&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=25-06-2009&group=4&gblog=65 Thu, 25 Jun 2009 7:33:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=24-06-2009&group=4&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=24-06-2009&group=4&gblog=64 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Federer : Wimbledon 2009>>> day 3.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=24-06-2009&group=4&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=24-06-2009&group=4&gblog=64 Wed, 24 Jun 2009 8:22:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=23-06-2009&group=4&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=23-06-2009&group=4&gblog=63 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Federer : Wimbledon 2009...day 2.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=23-06-2009&group=4&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=23-06-2009&group=4&gblog=63 Tue, 23 Jun 2009 8:04:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=22-06-2009&group=4&gblog=62 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=22-06-2009&group=4&gblog=62 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Federer : Wimbledon 2009...day 1]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=22-06-2009&group=4&gblog=62 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=22-06-2009&group=4&gblog=62 Mon, 22 Jun 2009 7:28:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=20-06-2009&group=4&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=20-06-2009&group=4&gblog=61 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Federer : Wimbledon Singles, Doubles Draws Announced .]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=20-06-2009&group=4&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=20-06-2009&group=4&gblog=61 Sat, 20 Jun 2009 7:51:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=19-06-2009&group=4&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=19-06-2009&group=4&gblog=60 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Federer : Wimbledon Preview ...3]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=19-06-2009&group=4&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=19-06-2009&group=4&gblog=60 Fri, 19 Jun 2009 19:37:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=18-06-2009&group=4&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=18-06-2009&group=4&gblog=59 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Federer : Wimbledon Preview...2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=18-06-2009&group=4&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=18-06-2009&group=4&gblog=59 Thu, 18 Jun 2009 7:57:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=17-06-2009&group=4&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=17-06-2009&group=4&gblog=58 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Federer tells us almost everything.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=17-06-2009&group=4&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=17-06-2009&group=4&gblog=58 Wed, 17 Jun 2009 7:39:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=16-06-2009&group=4&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=16-06-2009&group=4&gblog=57 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Federer : Wimbledon 09 Preview...1]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=16-06-2009&group=4&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=16-06-2009&group=4&gblog=57 Tue, 16 Jun 2009 8:37:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=15-06-2009&group=4&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=15-06-2009&group=4&gblog=56 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Federer : Spezzatura 3]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=15-06-2009&group=4&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=15-06-2009&group=4&gblog=56 Mon, 15 Jun 2009 8:59:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=14-06-2009&group=4&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=14-06-2009&group=4&gblog=55 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Federer : Sprezzatura....... 2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=14-06-2009&group=4&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=14-06-2009&group=4&gblog=55 Sun, 14 Jun 2009 8:29:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=12-06-2009&group=4&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=12-06-2009&group=4&gblog=54 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Federer : Sprezzatura. ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=12-06-2009&group=4&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=12-06-2009&group=4&gblog=54 Fri, 12 Jun 2009 10:49:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=11-06-2009&group=4&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=11-06-2009&group=4&gblog=53 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Federer : The Grand Slam Man.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=11-06-2009&group=4&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=11-06-2009&group=4&gblog=53 Thu, 11 Jun 2009 8:39:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=10-06-2009&group=4&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=10-06-2009&group=4&gblog=52 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Federer pulls out of Gerry Weber Open ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=10-06-2009&group=4&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=10-06-2009&group=4&gblog=52 Wed, 10 Jun 2009 7:58:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=08-06-2009&group=4&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=08-06-2009&group=4&gblog=51 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Federer : RG 2009 Final round interview.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=08-06-2009&group=4&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=08-06-2009&group=4&gblog=51 Mon, 08 Jun 2009 7:31:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=08-06-2009&group=4&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=08-06-2009&group=4&gblog=50 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Congratulations to Roger Federer for RG champion and 14th GS titles.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=08-06-2009&group=4&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=08-06-2009&group=4&gblog=50 Mon, 08 Jun 2009 6:49:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=07-06-2009&group=4&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=07-06-2009&group=4&gblog=49 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Federer : RG 2009...day15.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=07-06-2009&group=4&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=07-06-2009&group=4&gblog=49 Sun, 07 Jun 2009 22:14:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=06-06-2009&group=4&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=06-06-2009&group=4&gblog=48 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Federer : RG 2009...day 14.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=06-06-2009&group=4&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=06-06-2009&group=4&gblog=48 Sat, 06 Jun 2009 17:23:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=05-06-2009&group=4&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=05-06-2009&group=4&gblog=47 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Federer : RG 2009...day13.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=05-06-2009&group=4&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=05-06-2009&group=4&gblog=47 Fri, 05 Jun 2009 8:33:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=04-06-2009&group=4&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=04-06-2009&group=4&gblog=46 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Federer : RG 2009...day 12.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=04-06-2009&group=4&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=04-06-2009&group=4&gblog=46 Thu, 04 Jun 2009 18:26:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=03-06-2009&group=4&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=03-06-2009&group=4&gblog=45 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Federer : RG 2009...day 11.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=03-06-2009&group=4&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=03-06-2009&group=4&gblog=45 Wed, 03 Jun 2009 8:01:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=02-06-2009&group=4&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=02-06-2009&group=4&gblog=44 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Federer : RG 2009....day10]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=02-06-2009&group=4&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=02-06-2009&group=4&gblog=44 Tue, 02 Jun 2009 12:39:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=01-06-2009&group=4&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=01-06-2009&group=4&gblog=43 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Federer : RG 2009...day 9]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=01-06-2009&group=4&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=01-06-2009&group=4&gblog=43 Mon, 01 Jun 2009 6:34:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=31-05-2009&group=4&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=31-05-2009&group=4&gblog=42 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Federer : RG 2009 ...day 8.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=31-05-2009&group=4&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=31-05-2009&group=4&gblog=42 Sun, 31 May 2009 7:53:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=30-05-2009&group=4&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=30-05-2009&group=4&gblog=41 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Federer : RG 2009.....day 7]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=30-05-2009&group=4&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=30-05-2009&group=4&gblog=41 Sat, 30 May 2009 14:50:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=29-05-2009&group=4&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=29-05-2009&group=4&gblog=40 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Federer : RG 2009....day 6. ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=29-05-2009&group=4&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=29-05-2009&group=4&gblog=40 Fri, 29 May 2009 18:44:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=28-05-2009&group=4&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=28-05-2009&group=4&gblog=39 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Federer : RG 2009......day 5]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=28-05-2009&group=4&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=28-05-2009&group=4&gblog=39 Thu, 28 May 2009 8:16:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=27-05-2009&group=4&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=27-05-2009&group=4&gblog=38 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Federer : RG 2009.....day 4]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=27-05-2009&group=4&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=27-05-2009&group=4&gblog=38 Wed, 27 May 2009 6:27:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=26-05-2009&group=4&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=26-05-2009&group=4&gblog=37 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Federer : RG 2009.....day 3.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=26-05-2009&group=4&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=26-05-2009&group=4&gblog=37 Tue, 26 May 2009 6:47:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=25-05-2009&group=4&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=25-05-2009&group=4&gblog=36 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Federer : RG 2009......day 2.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=25-05-2009&group=4&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=25-05-2009&group=4&gblog=36 Mon, 25 May 2009 7:49:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=22-05-2009&group=4&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=22-05-2009&group=4&gblog=35 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Federer : RG 2009......preview.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=22-05-2009&group=4&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=22-05-2009&group=4&gblog=35 Fri, 22 May 2009 13:31:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=24-05-2009&group=4&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=24-05-2009&group=4&gblog=34 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[RG 2009 : Federer has luck of the draw.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=24-05-2009&group=4&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=24-05-2009&group=4&gblog=34 Sun, 24 May 2009 9:39:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=13-09-2008&group=4&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=13-09-2008&group=4&gblog=33 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger returns home]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=13-09-2008&group=4&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=13-09-2008&group=4&gblog=33 Sat, 13 Sep 2008 7:57:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=11-09-2008&group=4&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=11-09-2008&group=4&gblog=32 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Federer can rest easy now]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=11-09-2008&group=4&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=11-09-2008&group=4&gblog=32 Thu, 11 Sep 2008 11:15:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=10-09-2008&group=4&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=10-09-2008&group=4&gblog=31 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Federer back on top in NYC]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=10-09-2008&group=4&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=10-09-2008&group=4&gblog=31 Wed, 10 Sep 2008 15:15:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=09-09-2008&group=4&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=09-09-2008&group=4&gblog=30 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Federer : 2008 US Open Champion ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=09-09-2008&group=4&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=09-09-2008&group=4&gblog=30 Tue, 09 Sep 2008 8:50:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=05-09-2008&group=4&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=05-09-2008&group=4&gblog=29 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Federer Fights to Reach Semifinals]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=05-09-2008&group=4&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=05-09-2008&group=4&gblog=29 Fri, 05 Sep 2008 7:20:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=03-09-2008&group=4&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=03-09-2008&group=4&gblog=28 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Electric Five-Set Win Puts Federer Into Quarterfinals]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=03-09-2008&group=4&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=03-09-2008&group=4&gblog=28 Wed, 03 Sep 2008 18:22:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=01-09-2008&group=4&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=01-09-2008&group=4&gblog=27 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Federer pasts Stepanek in three sets]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=01-09-2008&group=4&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=01-09-2008&group=4&gblog=27 Mon, 01 Sep 2008 12:08:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=28-08-2008&group=4&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=28-08-2008&group=4&gblog=26 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Federer : US Open 2008]]> โรเจอร์ เฟเดอเรอร์ลงแข่งแมทช์แรกในรายการ US Open 2008เมื่อคืนวันอังคารที่ 26 สิงหาคม พบกับนัก....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=28-08-2008&group=4&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=28-08-2008&group=4&gblog=26 Thu, 28 Aug 2008 7:39:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=22-08-2008&group=4&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=22-08-2008&group=4&gblog=25 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Main draws US Open 2008]]> Maindraw US Open ปีนี้ประกาศเมื่อวานนี้แล้วค่ะสายบน (1)R Nadal v QualifierQualifier v O Rochu....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=22-08-2008&group=4&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=22-08-2008&group=4&gblog=25 Fri, 22 Aug 2008 7:02:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=06-07-2008&group=4&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=06-07-2008&group=4&gblog=24 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Wimbledon 2008 รอบชิงชนะเลิศ]]> รอบชิงชนะเลิศ Wimbledon 2008มีรูปบรรยากาศการแข่งขันรายการวิมเบิลดันปีนี้มาฝากค่ะจาก http://ww....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=06-07-2008&group=4&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=06-07-2008&group=4&gblog=24 Sun, 06 Jul 2008 16:28:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=04-07-2008&group=4&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=04-07-2008&group=4&gblog=23 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Wimbledon 2008 รอบรองชนะเลิศ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=04-07-2008&group=4&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=04-07-2008&group=4&gblog=23 Fri, 04 Jul 2008 19:30:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=03-07-2008&group=4&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=03-07-2008&group=4&gblog=22 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Wimbledon 2008 รอบก่อนรองชนะเลิศ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=03-07-2008&group=4&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=03-07-2008&group=4&gblog=22 Thu, 03 Jul 2008 19:38:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=01-07-2008&group=4&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=01-07-2008&group=4&gblog=21 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Wimbledon 2008 รอบสี่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=01-07-2008&group=4&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=01-07-2008&group=4&gblog=21 Tue, 01 Jul 2008 7:33:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=26-06-2008&group=4&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=26-06-2008&group=4&gblog=20 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Wimbledon 2008 รอบสอง- รอบสาม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=26-06-2008&group=4&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=26-06-2008&group=4&gblog=20 Thu, 26 Jun 2008 8:32:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=23-06-2008&group=4&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=23-06-2008&group=4&gblog=19 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Wimbledon 2008 : รอบแรก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=23-06-2008&group=4&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=23-06-2008&group=4&gblog=19 Mon, 23 Jun 2008 8:18:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=05-06-2008&group=4&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=05-06-2008&group=4&gblog=18 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[French Open 2008 รอบก่อนรองชนะเลิศ-รองชนะเลิศ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=05-06-2008&group=4&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=05-06-2008&group=4&gblog=18 Thu, 05 Jun 2008 6:46:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=02-06-2008&group=4&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=02-06-2008&group=4&gblog=17 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[French Open 2008 รอบสี่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=02-06-2008&group=4&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=02-06-2008&group=4&gblog=17 Mon, 02 Jun 2008 6:51:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=31-05-2008&group=4&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=31-05-2008&group=4&gblog=16 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[French Open 2008 รอบสาม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=31-05-2008&group=4&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=31-05-2008&group=4&gblog=16 Sat, 31 May 2008 18:04:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=30-05-2008&group=4&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=30-05-2008&group=4&gblog=15 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[French Open 2008 รอบสอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=30-05-2008&group=4&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=30-05-2008&group=4&gblog=15 Fri, 30 May 2008 23:10:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=27-05-2008&group=4&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=27-05-2008&group=4&gblog=14 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[French Open 2008 รอบแรก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=27-05-2008&group=4&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=27-05-2008&group=4&gblog=14 Tue, 27 May 2008 8:18:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=23-05-2008&group=4&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=23-05-2008&group=4&gblog=12 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[ก่อนจะถึง French Open]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=23-05-2008&group=4&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=23-05-2008&group=4&gblog=12 Fri, 23 May 2008 6:54:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=27-01-2008&group=4&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=27-01-2008&group=4&gblog=11 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[I 'm going to look forward to the rest of the year]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=27-01-2008&group=4&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=27-01-2008&group=4&gblog=11 Sun, 27 Jan 2008 17:40:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=30-12-2008&group=1&gblog=72 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=30-12-2008&group=1&gblog=72 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Happy New Year 2009 to all RFFC.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=30-12-2008&group=1&gblog=72 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=30-12-2008&group=1&gblog=72 Tue, 30 Dec 2008 13:20:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=24-12-2008&group=1&gblog=71 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=24-12-2008&group=1&gblog=71 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Federer's off the court images......2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=24-12-2008&group=1&gblog=71 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=24-12-2008&group=1&gblog=71 Wed, 24 Dec 2008 11:23:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=23-12-2008&group=1&gblog=70 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=23-12-2008&group=1&gblog=70 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Federer 's off the court images]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=23-12-2008&group=1&gblog=70 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=23-12-2008&group=1&gblog=70 Tue, 23 Dec 2008 21:15:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=19-12-2008&group=1&gblog=69 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=19-12-2008&group=1&gblog=69 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Thus Spoke Roger Federer....2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=19-12-2008&group=1&gblog=69 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=19-12-2008&group=1&gblog=69 Fri, 19 Dec 2008 6:54:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=15-12-2008&group=1&gblog=68 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=15-12-2008&group=1&gblog=68 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Thus Spoke Roger Federer.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=15-12-2008&group=1&gblog=68 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=15-12-2008&group=1&gblog=68 Mon, 15 Dec 2008 20:36:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=09-12-2008&group=1&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=09-12-2008&group=1&gblog=66 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Federer : Federer on Short Lists for Top 10 finishes.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=09-12-2008&group=1&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=09-12-2008&group=1&gblog=66 Tue, 09 Dec 2008 19:00:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=06-12-2008&group=1&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=06-12-2008&group=1&gblog=65 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Federer : ข่าวล่าสุด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=06-12-2008&group=1&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=06-12-2008&group=1&gblog=65 Sat, 06 Dec 2008 8:10:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=04-12-2008&group=1&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=04-12-2008&group=1&gblog=64 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Federer : MY 2009 SCHEDULE]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=04-12-2008&group=1&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=04-12-2008&group=1&gblog=64 Thu, 04 Dec 2008 14:56:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=31-10-2008&group=1&gblog=62 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=31-10-2008&group=1&gblog=62 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Federer : 200,000 users]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=31-10-2008&group=1&gblog=62 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=31-10-2008&group=1&gblog=62 Fri, 31 Oct 2008 0:59:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=17-09-2008&group=1&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=17-09-2008&group=1&gblog=61 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[ROGER AND JURA: LONG-TERM PARTNERSHIP]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=17-09-2008&group=1&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=17-09-2008&group=1&gblog=61 Wed, 17 Sep 2008 20:39:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=08-08-2008&group=1&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=08-08-2008&group=1&gblog=60 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Happy Birthday to Roger Federer]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=08-08-2008&group=1&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=08-08-2008&group=1&gblog=60 Fri, 08 Aug 2008 6:32:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=11-02-2008&group=1&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=11-02-2008&group=1&gblog=59 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger visits Nike]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=11-02-2008&group=1&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=11-02-2008&group=1&gblog=59 Mon, 11 Feb 2008 8:25:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=08-02-2008&group=1&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=08-02-2008&group=1&gblog=58 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Federer Surpasses Four Anniversary at No. 1]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=08-02-2008&group=1&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=08-02-2008&group=1&gblog=58 Fri, 08 Feb 2008 20:41:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=02-02-2008&group=1&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=02-02-2008&group=1&gblog=57 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Federer looking ahead to rest of season]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=02-02-2008&group=1&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=02-02-2008&group=1&gblog=57 Sat, 02 Feb 2008 21:50:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=31-01-2008&group=1&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=31-01-2008&group=1&gblog=55 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Under Pressure, Can Federer Stay No.1 ?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=31-01-2008&group=1&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=31-01-2008&group=1&gblog=55 Thu, 31 Jan 2008 18:02:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=30-01-2008&group=1&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=30-01-2008&group=1&gblog=54 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Federer: I'm not panicking]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=30-01-2008&group=1&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=30-01-2008&group=1&gblog=54 Wed, 30 Jan 2008 14:43:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=29-01-2008&group=1&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=29-01-2008&group=1&gblog=53 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[LAUREUS AWARD: NOMINEE 2008]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=29-01-2008&group=1&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=29-01-2008&group=1&gblog=53 Tue, 29 Jan 2008 22:12:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=20-01-2008&group=1&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=20-01-2008&group=1&gblog=52 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Champion of Champions]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=20-01-2008&group=1&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=20-01-2008&group=1&gblog=52 Sun, 20 Jan 2008 21:19:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=07-01-2008&group=1&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=07-01-2008&group=1&gblog=51 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[ข่าวล่าสุดของ Roger Federer]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=07-01-2008&group=1&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=07-01-2008&group=1&gblog=51 Mon, 07 Jan 2008 18:45:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=20-12-2007&group=1&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=20-12-2007&group=1&gblog=48 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Pete Sampras: Federer can take my records]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=20-12-2007&group=1&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=20-12-2007&group=1&gblog=48 Thu, 20 Dec 2007 19:49:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=18-12-2007&group=1&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=18-12-2007&group=1&gblog=47 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Federer wins the 2007 ITF World Champion Award]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=18-12-2007&group=1&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=18-12-2007&group=1&gblog=47 Tue, 18 Dec 2007 14:39:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=16-12-2007&group=1&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=16-12-2007&group=1&gblog=46 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Federer wins the 2007 Swiss Athlete of the Year award]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=16-12-2007&group=1&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=16-12-2007&group=1&gblog=46 Sun, 16 Dec 2007 19:29:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=14-12-2007&group=1&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=14-12-2007&group=1&gblog=45 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Federer Celebrates 200 Consecutive Weeks at No. 1]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=14-12-2007&group=1&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=14-12-2007&group=1&gblog=45 Fri, 14 Dec 2007 12:30:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=12-12-2007&group=1&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=12-12-2007&group=1&gblog=44 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Federer Wins BBC Overseas Sports Personality Award ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=12-12-2007&group=1&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=12-12-2007&group=1&gblog=44 Wed, 12 Dec 2007 11:19:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=28-11-2007&group=1&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=28-11-2007&group=1&gblog=43 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[The Venetian Macao Tennis Showdown]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=28-11-2007&group=1&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=28-11-2007&group=1&gblog=43 Wed, 28 Nov 2007 11:23:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=22-11-2007&group=1&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=22-11-2007&group=1&gblog=42 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Pete vs Roger in Kuala Lumpur]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=22-11-2007&group=1&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=22-11-2007&group=1&gblog=42 Thu, 22 Nov 2007 12:31:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=20-11-2007&group=1&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=20-11-2007&group=1&gblog=41 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Pete vs Roger in Korea]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=20-11-2007&group=1&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=20-11-2007&group=1&gblog=41 Tue, 20 Nov 2007 19:43:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=18-11-2007&group=1&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=18-11-2007&group=1&gblog=40 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Federer blasts Ferrer to win fourth Masters Cup]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=18-11-2007&group=1&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=18-11-2007&group=1&gblog=40 Sun, 18 Nov 2007 21:00:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=18-11-2007&group=1&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=18-11-2007&group=1&gblog=39 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Federer Chasing Fourth Masters Cup Crown]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=18-11-2007&group=1&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=18-11-2007&group=1&gblog=39 Sun, 18 Nov 2007 21:36:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=16-11-2007&group=1&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=16-11-2007&group=1&gblog=38 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[I'll try my best]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=16-11-2007&group=1&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=16-11-2007&group=1&gblog=38 Fri, 16 Nov 2007 21:38:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=12-11-2007&group=1&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=12-11-2007&group=1&gblog=37 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[TMC Shanghai 2007........Day 2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=12-11-2007&group=1&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=12-11-2007&group=1&gblog=37 Mon, 12 Nov 2007 9:08:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=10-11-2007&group=1&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=10-11-2007&group=1&gblog=36 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[TMC Shanghai 2007.................... The round robin]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=10-11-2007&group=1&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=10-11-2007&group=1&gblog=36 Sat, 10 Nov 2007 8:22:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=09-11-2007&group=1&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=09-11-2007&group=1&gblog=35 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[TMC Shanghai 2007 ....... Preview 3]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=09-11-2007&group=1&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=09-11-2007&group=1&gblog=35 Fri, 09 Nov 2007 19:28:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=08-11-2007&group=1&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=08-11-2007&group=1&gblog=34 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[TMC Shanghai 2007.......Preview 2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=08-11-2007&group=1&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=08-11-2007&group=1&gblog=34 Thu, 08 Nov 2007 21:44:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=07-11-2007&group=1&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=07-11-2007&group=1&gblog=33 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[TMC Shanghai 2007..........Preview]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=07-11-2007&group=1&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=07-11-2007&group=1&gblog=33 Wed, 07 Nov 2007 15:06:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=05-11-2007&group=1&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=05-11-2007&group=1&gblog=32 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Warrior Roger readies for Shanghai battle]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=05-11-2007&group=1&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=05-11-2007&group=1&gblog=32 Mon, 05 Nov 2007 16:30:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=01-11-2007&group=1&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=01-11-2007&group=1&gblog=30 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[BNP PARIBAS MASTER 2007...the third round]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=01-11-2007&group=1&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=01-11-2007&group=1&gblog=30 Thu, 01 Nov 2007 20:04:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=31-10-2007&group=1&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=31-10-2007&group=1&gblog=29 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[BNP PARIBAS MASTERS 2007......the second round]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=31-10-2007&group=1&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=31-10-2007&group=1&gblog=29 Wed, 31 Oct 2007 19:53:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=30-10-2007&group=1&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=30-10-2007&group=1&gblog=28 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[BNP PARIBAS PARIS 2007....the first round]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=30-10-2007&group=1&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=30-10-2007&group=1&gblog=28 Tue, 30 Oct 2007 19:06:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=29-10-2007&group=1&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=29-10-2007&group=1&gblog=27 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[BNP PARIBAS MASTERS 2007]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=29-10-2007&group=1&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=29-10-2007&group=1&gblog=27 Mon, 29 Oct 2007 15:56:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=29-10-2007&group=1&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=29-10-2007&group=1&gblog=26 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Federer Clinches ATP 2007 Race; Collects 52nd Title ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=29-10-2007&group=1&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=29-10-2007&group=1&gblog=26 Mon, 29 Oct 2007 23:16:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=28-10-2007&group=1&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=28-10-2007&group=1&gblog=25 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Davidoff Swiss Indoor 2007....Final ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=28-10-2007&group=1&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=28-10-2007&group=1&gblog=25 Sun, 28 Oct 2007 20:46:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=27-10-2007&group=1&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=27-10-2007&group=1&gblog=24 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Davidoff Swiss Indoor 2007.....Semi Final]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=27-10-2007&group=1&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=27-10-2007&group=1&gblog=24 Sat, 27 Oct 2007 10:07:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=25-06-2013&group=12&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=25-06-2013&group=12&gblog=3 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Wimbledon Anniversary: Federer's 15-Year Success Story.2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=25-06-2013&group=12&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=25-06-2013&group=12&gblog=3 Tue, 25 Jun 2013 0:03:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=22-06-2013&group=12&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=22-06-2013&group=12&gblog=2 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Wimbledon Anniversary: Federer's 15-Year Success Story.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=22-06-2013&group=12&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=22-06-2013&group=12&gblog=2 Sat, 22 Jun 2013 21:55:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=20-06-2013&group=12&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=20-06-2013&group=12&gblog=1 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Wimbledon 2013 >>>>> Preview 1]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=20-06-2013&group=12&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=20-06-2013&group=12&gblog=1 Thu, 20 Jun 2013 22:55:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=23-10-2007&group=1&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=23-10-2007&group=1&gblog=20 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Davidoff Swiss Indoors 2007]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=23-10-2007&group=1&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=23-10-2007&group=1&gblog=20 Tue, 23 Oct 2007 19:42:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=22-10-2007&group=1&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=22-10-2007&group=1&gblog=19 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[We will always love you, Roger Federer !!!! ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=22-10-2007&group=1&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=22-10-2007&group=1&gblog=19 Mon, 22 Oct 2007 10:04:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=21-10-2007&group=1&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=21-10-2007&group=1&gblog=18 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[In Quotes: Roger Federer at Madrid]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=21-10-2007&group=1&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=21-10-2007&group=1&gblog=18 Sun, 21 Oct 2007 18:19:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=21-10-2007&group=1&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=21-10-2007&group=1&gblog=17 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Classy Federer Remains On Course ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=21-10-2007&group=1&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=21-10-2007&group=1&gblog=17 Sun, 21 Oct 2007 19:25:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=20-10-2007&group=1&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=20-10-2007&group=1&gblog=16 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Federer Sets Up Kiefer Semifinal Clash]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=20-10-2007&group=1&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=20-10-2007&group=1&gblog=16 Sat, 20 Oct 2007 19:37:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=19-10-2007&group=1&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=19-10-2007&group=1&gblog=15 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Federer Exacts Revenge Over Canas]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=19-10-2007&group=1&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=19-10-2007&group=1&gblog=15 Fri, 19 Oct 2007 18:59:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=28-06-2013&group=11&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=28-06-2013&group=11&gblog=4 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Federer won Jean Borotra Sportmanship Award 2013]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=28-06-2013&group=11&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=28-06-2013&group=11&gblog=4 Fri, 28 Jun 2013 22:32:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=17-06-2013&group=11&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=17-06-2013&group=11&gblog=3 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Myla & Charlene with Daddy on Father Day <3]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=17-06-2013&group=11&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=17-06-2013&group=11&gblog=3 Mon, 17 Jun 2013 22:49:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=16-06-2013&group=11&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=16-06-2013&group=11&gblog=2 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Federer 's 77th Title in Halle 2013]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=16-06-2013&group=11&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=16-06-2013&group=11&gblog=2 Sun, 16 Jun 2013 22:56:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=04-01-2013&group=11&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=04-01-2013&group=11&gblog=1 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Federer in Singapore.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=04-01-2013&group=11&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=04-01-2013&group=11&gblog=1 Fri, 04 Jan 2013 0:10:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=14-10-2007&group=1&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=14-10-2007&group=1&gblog=10 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[FEDERER WAITS FOR NADAL.....มาเชียร์เฟดกันเถอะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=14-10-2007&group=1&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=14-10-2007&group=1&gblog=10 Sun, 14 Oct 2007 21:47:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=23-10-2012&group=10&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=23-10-2012&group=10&gblog=9 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger 's family>>>>>>>>3]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=23-10-2012&group=10&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=23-10-2012&group=10&gblog=9 Tue, 23 Oct 2012 20:28:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=22-10-2012&group=10&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=22-10-2012&group=10&gblog=8 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Swiss Indoor 2012 >>>>> 1st round.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=22-10-2012&group=10&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=22-10-2012&group=10&gblog=8 Mon, 22 Oct 2012 12:34:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=21-10-2012&group=10&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=21-10-2012&group=10&gblog=6 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger's activities in Basel.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=21-10-2012&group=10&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=21-10-2012&group=10&gblog=6 Sun, 21 Oct 2012 22:43:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=19-10-2012&group=10&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=19-10-2012&group=10&gblog=5 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Swiss Indoor 2012 !!!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=19-10-2012&group=10&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=19-10-2012&group=10&gblog=5 Fri, 19 Oct 2012 13:31:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=18-10-2012&group=10&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=18-10-2012&group=10&gblog=4 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger 's family>>>>>>>>2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=18-10-2012&group=10&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=18-10-2012&group=10&gblog=4 Thu, 18 Oct 2012 9:26:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=14-10-2012&group=10&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=14-10-2012&group=10&gblog=3 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Let's Celebrate 300 weeks at World no.1]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=14-10-2012&group=10&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=14-10-2012&group=10&gblog=3 Sun, 14 Oct 2012 13:56:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=13-10-2012&group=10&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=13-10-2012&group=10&gblog=2 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger @ Rolex Shanghai Master 2012..........1]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=13-10-2012&group=10&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=13-10-2012&group=10&gblog=2 Sat, 13 Oct 2012 15:30:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=12-10-2012&group=10&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=12-10-2012&group=10&gblog=1 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger 's family.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=12-10-2012&group=10&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=12-10-2012&group=10&gblog=1 Fri, 12 Oct 2012 2:55:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=05-10-2009&group=9&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=05-10-2009&group=9&gblog=9 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[อำลา PTT Thailand Open 2009...เจอกันใหม่ปีหน้านะคะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=05-10-2009&group=9&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=05-10-2009&group=9&gblog=9 Mon, 05 Oct 2009 9:15:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=02-10-2009&group=9&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=02-10-2009&group=9&gblog=8 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[PTT Thailand Open 2009........2nd round.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=02-10-2009&group=9&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=02-10-2009&group=9&gblog=8 Fri, 02 Oct 2009 8:10:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=30-09-2009&group=9&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=30-09-2009&group=9&gblog=7 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[PTT Thailand Open 2009........1st round.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=30-09-2009&group=9&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=30-09-2009&group=9&gblog=7 Wed, 30 Sep 2009 7:55:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=29-09-2009&group=9&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=29-09-2009&group=9&gblog=6 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[PTT Thailand open......qualify 3.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=29-09-2009&group=9&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=29-09-2009&group=9&gblog=6 Tue, 29 Sep 2009 7:37:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=26-09-2009&group=9&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=26-09-2009&group=9&gblog=5 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[PTT Thailand Open 2009........1]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=26-09-2009&group=9&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=26-09-2009&group=9&gblog=5 Sat, 26 Sep 2009 9:44:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=24-09-2009&group=9&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=24-09-2009&group=9&gblog=4 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Possible Nadal-Federer showdown in 2010 Davis Cup.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=24-09-2009&group=9&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=24-09-2009&group=9&gblog=4 Thu, 24 Sep 2009 8:34:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=23-09-2009&group=9&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=23-09-2009&group=9&gblog=3 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[รายการเทนนิสสุดสัปดาห์นี้ TO และ MO]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=23-09-2009&group=9&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=23-09-2009&group=9&gblog=3 Wed, 23 Sep 2009 9:56:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=17-01-2009&group=9&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=17-01-2009&group=9&gblog=2 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Sydney International รอบชิงชนะเลิศ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=17-01-2009&group=9&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=17-01-2009&group=9&gblog=2 Sat, 17 Jan 2009 9:58:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=09-01-2009&group=9&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=09-01-2009&group=9&gblog=1 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Federer : Federer To Face Murray in Doha fianl.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=09-01-2009&group=9&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=09-01-2009&group=9&gblog=1 Fri, 09 Jan 2009 10:39:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=19-01-2009&group=8&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=19-01-2009&group=8&gblog=9 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Federer : AO 2009 day 1.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=19-01-2009&group=8&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=19-01-2009&group=8&gblog=9 Mon, 19 Jan 2009 3:12:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=18-01-2009&group=8&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=18-01-2009&group=8&gblog=8 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Federer : a practice session in Melbourn.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=18-01-2009&group=8&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=18-01-2009&group=8&gblog=8 Sun, 18 Jan 2009 9:20:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=17-01-2009&group=8&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=17-01-2009&group=8&gblog=7 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Federer : the 2009 AMMI CLASSIC Champion]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=17-01-2009&group=8&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=17-01-2009&group=8&gblog=7 Sat, 17 Jan 2009 17:11:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=16-01-2009&group=8&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=16-01-2009&group=8&gblog=6 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[The 2009 AAMI CLASSIC : all Swiss final.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=16-01-2009&group=8&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=16-01-2009&group=8&gblog=6 Fri, 16 Jan 2009 14:34:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=16-01-2009&group=8&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=16-01-2009&group=8&gblog=5 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Stan Wawrinka : the 2009 AAMI CLASSIC ; day 3]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=16-01-2009&group=8&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=16-01-2009&group=8&gblog=5 Fri, 16 Jan 2009 19:22:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=15-01-2009&group=8&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=15-01-2009&group=8&gblog=4 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Federer : AAMI CLASSIC 2009 ; day 2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=15-01-2009&group=8&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=15-01-2009&group=8&gblog=4 Thu, 15 Jan 2009 1:51:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=14-01-2009&group=8&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=14-01-2009&group=8&gblog=3 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Federer : AAMI CLASSIC 2009]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=14-01-2009&group=8&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=14-01-2009&group=8&gblog=3 Wed, 14 Jan 2009 8:52:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=12-01-2009&group=8&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=12-01-2009&group=8&gblog=1 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Federer arrived Melbourne.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=12-01-2009&group=8&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=12-01-2009&group=8&gblog=1 Mon, 12 Jan 2009 9:30:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=02-12-2008&group=7&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=02-12-2008&group=7&gblog=4 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Fantastic Federer : The little satan on court.........2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=02-12-2008&group=7&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=02-12-2008&group=7&gblog=4 Tue, 02 Dec 2008 21:27:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=30-11-2008&group=7&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=30-11-2008&group=7&gblog=3 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Fantastic Federer : The little Satan on court.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=30-11-2008&group=7&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=30-11-2008&group=7&gblog=3 Sun, 30 Nov 2008 15:53:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=27-11-2008&group=7&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=27-11-2008&group=7&gblog=2 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Fantastic Federer : What was Roger like as a boy ?...2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=27-11-2008&group=7&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=27-11-2008&group=7&gblog=2 Thu, 27 Nov 2008 11:57:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=26-11-2008&group=7&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=26-11-2008&group=7&gblog=1 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Fantastic Federer : What was Roger like as a boy ?...1 ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=26-11-2008&group=7&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=26-11-2008&group=7&gblog=1 Wed, 26 Nov 2008 14:47:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=17-08-2008&group=6&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=17-08-2008&group=6&gblog=9 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[มาร่วมฉลองเหรียญทองให้ Fed กับ Stan]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=17-08-2008&group=6&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=17-08-2008&group=6&gblog=9 Sun, 17 Aug 2008 8:35:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=16-08-2008&group=6&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=16-08-2008&group=6&gblog=8 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Federer : silver or gold ?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=16-08-2008&group=6&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=16-08-2008&group=6&gblog=8 Sat, 16 Aug 2008 9:40:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=12-08-2008&group=6&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=12-08-2008&group=6&gblog=7 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Federer in Beijing 2008]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=12-08-2008&group=6&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=12-08-2008&group=6&gblog=7 Tue, 12 Aug 2008 16:42:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=06-08-2008&group=6&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=06-08-2008&group=6&gblog=6 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger to lead Switzerland to Beijing 2008]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=06-08-2008&group=6&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=06-08-2008&group=6&gblog=6 Wed, 06 Aug 2008 8:18:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=26-07-2008&group=6&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=26-07-2008&group=6&gblog=5 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[The Showdown of Champions 2008]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=26-07-2008&group=6&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=26-07-2008&group=6&gblog=5 Sat, 26 Jul 2008 8:26:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=21-04-2008&group=6&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=21-04-2008&group=6&gblog=3 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Estoril Open แชมป์แรกของปีนี้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=21-04-2008&group=6&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=21-04-2008&group=6&gblog=3 Mon, 21 Apr 2008 7:15:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=11-06-2008&group=6&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=11-06-2008&group=6&gblog=2 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Gerry Weber Open 2008]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=11-06-2008&group=6&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=11-06-2008&group=6&gblog=2 Wed, 11 Jun 2008 7:42:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=11-10-2008&group=5&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=11-10-2008&group=5&gblog=9 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[ROGER BACK ON COURT IN MADRID]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=11-10-2008&group=5&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=11-10-2008&group=5&gblog=9 Sat, 11 Oct 2008 20:28:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=30-07-2008&group=5&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=30-07-2008&group=5&gblog=7 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Cincinnati Master Series 2008]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=30-07-2008&group=5&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=30-07-2008&group=5&gblog=7 Wed, 30 Jul 2008 7:54:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=21-07-2008&group=5&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=21-07-2008&group=5&gblog=6 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Rogers Cup 2008]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=21-07-2008&group=5&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=21-07-2008&group=5&gblog=6 Mon, 21 Jul 2008 7:02:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=16-05-2008&group=5&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=16-05-2008&group=5&gblog=5 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Masters Series Hamburg 2008]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=16-05-2008&group=5&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=16-05-2008&group=5&gblog=5 Fri, 16 May 2008 8:00:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=05-05-2008&group=5&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=05-05-2008&group=5&gblog=4 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Federer in Rome Master Series 2008]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=05-05-2008&group=5&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=05-05-2008&group=5&gblog=4 Mon, 05 May 2008 19:50:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=23-04-2008&group=5&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=23-04-2008&group=5&gblog=3 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Monte - Carlo Master Series 2008]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=23-04-2008&group=5&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=23-04-2008&group=5&gblog=3 Wed, 23 Apr 2008 8:39:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=30-03-2008&group=5&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=30-03-2008&group=5&gblog=2 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Sony Ericsson Open 2008]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=30-03-2008&group=5&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=30-03-2008&group=5&gblog=2 Sun, 30 Mar 2008 9:18:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=14-03-2008&group=5&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=14-03-2008&group=5&gblog=1 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Pacific Life open 2008]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=14-03-2008&group=5&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=14-03-2008&group=5&gblog=1 Fri, 14 Mar 2008 19:38:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=25-01-2008&group=4&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=25-01-2008&group=4&gblog=9 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Federer vs Djokovic ในรอบรองชนะเลิศ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=25-01-2008&group=4&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=25-01-2008&group=4&gblog=9 Fri, 25 Jan 2008 16:59:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=23-01-2008&group=4&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=23-01-2008&group=4&gblog=8 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Federer vs Blake รอบก่อนรองชนะเลิศ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=23-01-2008&group=4&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=23-01-2008&group=4&gblog=8 Wed, 23 Jan 2008 12:19:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=22-01-2008&group=4&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=22-01-2008&group=4&gblog=7 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[No favoritism for Fed]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=22-01-2008&group=4&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=22-01-2008&group=4&gblog=7 Tue, 22 Jan 2008 11:00:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=21-01-2008&group=4&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=21-01-2008&group=4&gblog=6 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Federer vs Tomas Berdych รอบ 4 Australian Open]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=21-01-2008&group=4&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=21-01-2008&group=4&gblog=6 Mon, 21 Jan 2008 12:26:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=18-01-2008&group=4&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=18-01-2008&group=4&gblog=5 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Federer vs Tipsarevic รอบ 3 Australian Open 2008]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=18-01-2008&group=4&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=18-01-2008&group=4&gblog=5 Fri, 18 Jan 2008 10:25:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=17-01-2008&group=4&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=17-01-2008&group=4&gblog=4 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Federer vs Santoro ในรอบ 2 ออสเตรเลียน โอเพน ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=17-01-2008&group=4&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=17-01-2008&group=4&gblog=4 Thu, 17 Jan 2008 18:56:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=15-01-2008&group=4&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=15-01-2008&group=4&gblog=2 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[รอบแรกของเฟเดอเรอร์ใน AO 2008]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=15-01-2008&group=4&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=15-01-2008&group=4&gblog=2 Tue, 15 Jan 2008 7:59:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=14-01-2008&group=4&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=14-01-2008&group=4&gblog=1 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[ก่อนที่จะถึงรอบแรกของ Roger Federer]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=14-01-2008&group=4&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=14-01-2008&group=4&gblog=1 Mon, 14 Jan 2008 19:34:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=23-11-2008&group=2&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=23-11-2008&group=2&gblog=7 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Federer : เครียดมาทั้งปีแล้วมาเฮฮากันบ้างดีกว่านะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=23-11-2008&group=2&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=23-11-2008&group=2&gblog=7 Sun, 23 Nov 2008 11:05:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=13-10-2007&group=2&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=13-10-2007&group=2&gblog=5 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Federer: A smashing guy ......3]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=13-10-2007&group=2&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=13-10-2007&group=2&gblog=5 Sat, 13 Oct 2007 18:43:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=12-10-2007&group=2&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=12-10-2007&group=2&gblog=4 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Federer: A smashing guy .....2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=12-10-2007&group=2&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=12-10-2007&group=2&gblog=4 Fri, 12 Oct 2007 19:58:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=11-10-2007&group=2&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=11-10-2007&group=2&gblog=3 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Federer: A smashing guy ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=11-10-2007&group=2&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=11-10-2007&group=2&gblog=3 Thu, 11 Oct 2007 18:32:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=10-10-2007&group=2&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=10-10-2007&group=2&gblog=2 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[The woman behind the modern – day Borg........2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=10-10-2007&group=2&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=10-10-2007&group=2&gblog=2 Wed, 10 Oct 2007 20:01:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=08-10-2007&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=08-10-2007&group=2&gblog=1 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[The woman behind the modern – day Borg]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=08-10-2007&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=08-10-2007&group=2&gblog=1 Mon, 08 Oct 2007 20:17:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=07-10-2007&group=1&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=07-10-2007&group=1&gblog=9 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger’s Tour Schedule 2008]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=07-10-2007&group=1&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=07-10-2007&group=1&gblog=9 Sun, 07 Oct 2007 8:53:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=05-10-2007&group=1&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=05-10-2007&group=1&gblog=8 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Where Federer scores over Borg and Sampras]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=05-10-2007&group=1&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=05-10-2007&group=1&gblog=8 Fri, 05 Oct 2007 18:39:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=04-10-2007&group=1&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=04-10-2007&group=1&gblog=7 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[ROGER THE WARRIOR]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=04-10-2007&group=1&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=04-10-2007&group=1&gblog=7 Thu, 04 Oct 2007 20:38:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=03-10-2007&group=1&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=03-10-2007&group=1&gblog=6 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Federer Among Sports' Most Influential People ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=03-10-2007&group=1&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=03-10-2007&group=1&gblog=6 Wed, 03 Oct 2007 19:22:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=01-10-2007&group=1&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=01-10-2007&group=1&gblog=5 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[The morning after ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=01-10-2007&group=1&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=01-10-2007&group=1&gblog=5 Mon, 01 Oct 2007 11:36:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=30-09-2007&group=1&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=30-09-2007&group=1&gblog=4 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Federer's fantastic records : Grandslam]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=30-09-2007&group=1&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=30-09-2007&group=1&gblog=4 Sun, 30 Sep 2007 10:16:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=30-09-2007&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=30-09-2007&group=1&gblog=2 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[เฟดประกาศถอนตัวจากรายการ AIG Tokyo Open]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=30-09-2007&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=30-09-2007&group=1&gblog=2 Sun, 30 Sep 2007 18:36:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=30-09-2007&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=30-09-2007&group=1&gblog=1 http://simplythebest.bloggang.com/rss <![CDATA[Roger Federer's Fact]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=30-09-2007&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=simplythebest&month=30-09-2007&group=1&gblog=1 Sun, 30 Sep 2007 20:06:12 +0700